2018-09-04

رونمایی از دو اپلیکیشن استارت آپی «کارتل» و «جهرم تگ»، محصول شرکت های مسقر در مرکز رشد فناوری جهرم

همزمان با هفته دولت از ۲ دستاورد فناورانه در مرکز رشد فناوری جهرم رونمایی شد.   همزمان با هفته دولت و با حضور دکتر رضایی نماینده […]