2018-09-24

به میزبانی پارک علم و فناوری فارس دومین نشست مدیران روابط عمومی منطقه ۷ برگزار شد

به میزبانی پارک علم و فناوری فارس دومین نشست مدیران روابط عمومی منطقه ۷ برگزار شد   چهارشنبه بیست و دوم تیرماه، دومین نشست مدیران روابط […]