صادرکنندۀ نمونۀ استان

2019-01-01

کسب سه دستاورد برای پارک علم و فناوری فارس

افتخاری دیگر برای پارک علم و فناوری فارس کسب مقام اول رباتیک در مسابقات آسیا و اقیانوسیه شرکت هوش مصنوعی و رباتیک ایرانیان، مستقر در پارک […]