2018-07-18

 دیدار رئیس پارک علم و فناوری فارس و مشاور سرمایه گذاری و گسترش صادرات کشور عمان

دیدار رئیس پارک علم و فناوری فارس و مشاور سرمایه گذاری و گسترش صادرات کشور عمان دکتر فرید مر و دکتر توماس اندرسون، مشاور سرمایه گذاری […]