2019-01-01

کسب سه دستاورد برای پارک علم و فناوری فارس

افتخاری دیگر برای پارک علم و فناوری فارس کسب مقام اول رباتیک در مسابقات آسیا و اقیانوسیه شرکت هوش مصنوعی و رباتیک ایرانیان، مستقر در پارک […]
2018-12-25

رونمایی از سه دستاورد فناوری برگزیدۀ پارک علم و فناوری فارس در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری

در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری صورت گرفت: رونمایی از سه دستاورد فناوری برگزیدۀ پارک علم و فناوری فارس در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و […]