2018-10-29

امضای تفاهم نامه همکاری پارک علم و فناوری فارس با شرکت GENESIS ایتالیا

درراستای همکاری‌های بین المللی صورت گرفت؛ امضای تفاهم نامه همکاری پارک علم و فناوری فارس با شرکت GENESIS ایتالیا روز چهارشنبه ۹۷/۸/۲ تفاهم نامه مشترکی بین […]