بازدید مدیران و کارشناسان پژوهش سرای دکترخدادوست ناحیه ۳ شیراز از پارک علم و فناوری فارس و شرکت های دانش بنیان و فناور مستقر در پارک

بازدید مدیران و کارشناسان پژوهش سرای دکترخدادوست ناحیه ۳ شیراز از پارک علم و فناوری فارس و شرکت های دانش بنیان و فناور مستقر در پارک با هدف آشنایی با فعالیت‌های پارک و تعامل بیشتر کارشناسان و دانش آموزان عضو پژوهش سرا با شرکت‌های فناور پارک.