نشست مشترک با اتاق بازرگاني و اداره فناوري اطلاعات استان

به گزارش روابط عمومي، پیرو مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس جلسه کارشناسی عارضه یابی و احصا مشکلات شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری فارس برگزار شد.

در اين نشست که با حضور رئیس پارک علم و فناوری فارس، راهدار عضو هیات رئیسه و رئیس کمیسیون فناوری، اطلاعات،ارتباطات و اقتصاد رسانه، ماهرانی عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون کارآفرینی و کسب و کارهای نوین و دانش بنیان اتاق بازرگانی فارس، مهندس سهرابي مدیر کل فناوری و ارتباطات فارس و دکتر رعنائي، معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری فارس برگزار شد، مشکلات شرکت های دانش بنیان در حوزه تامین مالی، فقدان سیستم اطلاعاتی مناسب و دیتا سنتر، صدور مجوزها، ثبت سفارش، صدور کارت بازرگانی، رفع تعهدات ارزی و برخورداری از اینترنت پر سرعت برای شرکت های مستقر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.