تفاهم‌نامه پارک علم و فناوري فارس و مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي فارس

تفاهم‌نامه راه‌اندازي مرکز رشد کشاورزي پارک علم و فناوري فارس در مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي فارس

به گزارش روابط عمومي پارک علم و فناوري فارس، در نشست مشترکي با حضور روساي پارک علم و فناوري فارس و مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي فارس تفاهم نامه راه‌اندازي مرکز رشد مشترک کشاورزي به امضاء رسيد.

دکتر ذوالقدر رئيس پارک علم و فناوري فارس در اين نشست گفت: اين تفاهم نامه با استناد به ابلاغ سياست‌هاي کلي علم و فناوري از طرف مقام معظم رهبري و اهداف و سياست‌هاي دولت تدبير و اميد در جهت‌دهي سرمايه‌هاي اجتماعي به سوي کسب و کارهاي دانش بنيان و تفاهم نامه منعقده بين وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان تحقيقات،آموزش و ترويج کشاورزي منعقد گرديد و بر اساس آن طرفين متعهد به همکاري و مشارکت جهت تاسيس و راه اندازي مرکز رشد مشترک کشاورزي شدند.

وي افزود: بر اساس اين تفاهم نامه واحدهاي فناور حوزه کشاورزي مي‌توانند در مرکز رشد واقع در مرکز تحقيقات کشاورزي استان مستقر و از مزاياي استقرار در پارک علم و فناوري فارس بهره‌مند گردند.

دکتر زارع رئيس مرکز تحقيقات کشاورزي فارس نير در اين نشست افزود: اين مرکز با استفاده از توان اعضا هيات علمي، محققان و کارشناسان مرکز در داوري و مشاوره علمي به متقاضيان ارائه خدمات خواهد نمود و واحدهاي فناور مستقر مي توانند از امکانات و تجهيزات پارک و مرکز تحقيقات استفاده نمايند.