پرسشنامه مدیران (شامل رئیس پارک، معاونین و روسای مراکز رشد)

  • مدیر محترم
    با سلام و احترام
    در راستای طرح ارزیابی درونی پارک به منظور تعیین نقاط قوت و ضعف آن و انعکاس به مراجع ذیربط و تلاش برای بهبود شرایط، پرسشنامه حاضر تهیه شده است. لذا خواهشمند است با اختصاص ساعتی از وقت ارزشمند خود کمیته نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت پارک را برای انجام این مهم یاری فرمایید. بدیهی است همکاری شما ارتقاء کمی و کیفی خدمات پارک را در آینده امکان پذیر می‌سازد و نتایج نهایی این طرح به سمع و نظر شما خواهد رسید.
    از همکاری شما صمیمانه سپاسگزاریم