2016-11-23

نمایی از یکی از کاخ های تخت جمشید

2016-11-23

ستون های تخت جمشید

2016-11-23

دروازه ورودی کاخ آپادانا

2016-11-23

سر ستون نقش گاو

2016-11-23

سر ستون نقش عقاب

2016-11-23

سربازان هخامنشی

2016-11-23

باغ ارم

2016-11-23

باغ ارم

2016-11-23

باغ ارم

2016-11-23

بازار وکیل – سرای مشیر

2016-11-23

بازار وکیل

2016-11-23

موزه پارس ( آرامگاه کریم خان زند )

2016-11-23

مسجد نصیرالملک

2016-11-23

سعدیه ( آرامگاه سعدی )

2016-11-23

سعدیه ( آرامگاه سعدی )

2016-11-23

دروازه قرآن

2016-11-23

حافظیه ( آرامگاه حافظ )

2016-11-23

حافظیه ( آرامگاه حافظ )

2016-11-23

سالن اجلاس- ساختمان نوآوری

2016-11-23

سالن جلسات – ساختمان نوآوری