اطلاعیه، انتخابات شورای نمایندگان شرکت های مستقر

((((  اطلاعیه  ))))

اولين دوره انتخابات شوراي نمايندگان شرکت‌هاي مستقر در پارک علم و فناوري فارس

به منظور مشارکت موثر شرکت‌هاي مستقر در تصميم‌گيري‌ها و استفاده از ظرفيت و توانمندي مديران و کارکنان اين شرکت‌ها در جلسات داخل و خارج پارک، اولين انتخابات شوراي نمايندگان شرکت‌هاي مستقر در تاريخ ۱۳ آذرماه برگزار خواهد شد.

  • تعداد منتخبین این شورا ۱۱ نفر و از هر مرکز رشد ۲ نفر و واحد موسسات ۳ نفر است و برای مدت یک‌سال انتخاب می‌شوند.

تقويم انتخابات:

  • یکشنبه ۳/۹/۹۸ اعلام فراخوان و شروع ثبت نام از داوطلبین
  • شنبه ۹/۹/۹۸ پایان مهلت ثبت‌نام از داوطلبان (پایان وقت اداری)
  • یکشنبه۱۰/۹/۹۸ اعلام اسامي داوطلبان نهایی، مطابق با شرایط داوطلبین
  • سه شنبه ۱۲/۹/۹۸ روز راي گيري، از ساعت (۹ الي ۱۱) در محل سالن اجلاس، ساختمان نوآوري

شرايط داوطلبین:

  • مديرعامل يا رئيس هيات مديره شرکت‌هاي مستقر با حداقل ۲ سال استقرار در يکي از مراکز رشد يا موسسات

تبصره: از هر شرکت تنها یک نفر مجاز به داوطلب شدن است.

محل ثبت نام:

ساختمان نوآوری، دفتر روابط عمومی پارک

نحوه اخذ راي:

راي گيري به صورت حضوري و در مدت زمان مشخص شده انجام مي‌شود.

  • حضور مديرعامل شرکت با همراه داشتن مهر شرکت.

تبصره ۱ : در صورت عدم حضور مديرعامل، نماينده شرکت با معرفي نامه رسمي و با همراه داشتن مهر شرکت.

تبصره ۲: راي‌گيري از واجدين شرايط شرکت‌هاي مستقر در مراکز رشد شهرستان‌ها که امکان حضور در پارک را ندارند  به صورت حضوري در مرکز رشد شهرستان برگزار مي‌شود.

  • هر یک از رای‌دهندگان می‌توانند از بین داوطلبان به حداکثر ۲ نفر داوطلب از هر مرکز رشد و ۳ نفر از واحد موسسات رای دهند.