برگزاری نشست مشترک با کارگزار فن‌بازار استان فارس

برگزاری نشست مشترک با کارگزار فن‌بازار استان فارس با حضور نمایندگانی از کارگزاری و رئیس شهرک صنایع شیمیایی
به گزارش روابط عمومی نشست مشترک با کارگزار فن‌بازار استان فارس با حضود نمایندگانی از کارگزاری و رئیس شهرک صنایع شیمیایی و تعدادی از مدیران عامل واحدهای فناور مستقر در پارک برگزار شد.

بر اساس این گزارش، با تلاشها و پیگیری‌های هیات رییسه پارک، کارگزاری فن بازار به منظور ارایه خدمات بازاریابی و جذب سرمایه گذار در محل پارک مستقر خواهند بود.
شرکت های متقاضی بازاریابی محصول و نیازمند سرمایه گذار با ثبت نام در شبکه فن بازارو یا تماس با شماره های ذکر شده در پوستر فن بازار امکان استفاده از خدمات فن بازار را خواهند داشت.