فراخوان طراحي وب سايت پارک علم و فناوري فارس

براي دانلود فايل پيوست کليک کنيد:

website RFP-V3 (1)

پارک علم و فناوري فارس در نظر دارد نسبت به تغيير و به‌روزرساني وب‌سايت خود اقدام نمايد. مقتضي است شرکت هاي توانمند در زمينه برنامه نويسي و طراحي وب‌سايت، درخواست همکاري و قيمت پيشنهادي خود را بر اساس RFP پيوست به همراه رزومه کاري شرکت حداکثر تا پايان ساعت اداري روز يکشنبه ۹۸/۱۲/۱۱ به دفتر معاونت پشتيباني تحويل يا به ايميل afshoon@fstp.ir ارسال نمايند.