مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی

دربارۀ مرکز

مرکز رشد کشاورزی منابع طبیعی و صنایع تبدیلی ، مرکزی با مدیریت تخصصی است که با ارائه خدمات ویژه از ایجاد و توسعه حرفه‌های جدید کارآفرینان پشتیبانی  می‌کند؛ این پشتیبانی به منظور دستیابی به فناوری مبتنی بر اهداف اقتصادی دانش محور، در راستای برنامه راهبردی  پارک علم و فناوری فارس انجام می‌گیرد. 

اساسی‌ترین اهداف این مرکز عبارتند از:

  • ایجاد زمینۀ کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان
  • کمک به رونق اقتصادی محلی مبتنی بر فناوری
  • ایجاد فضای لازم در گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش محور و فناور
  • بستر سازی برای ایجاد فرصت های شغلی به منظور جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی
  • تولید، توسعه و تجاری سازی محصولات و فناورانه قابل ارائه به بازار

به منظور دستیابی به اهداف حمایتی ، این مرکز خدمات خود را در قالب استقرا واحدهای فناور، فراهم آوردن حمایت های قانونی و حمایت مالی مطابق با ضوابط مندرج در قانون، ارائه مشاوره های تخصصی در راستای تبدیل ایده شرکت های مستقر در مرکز رشد به محصولات  یا خدمات با قابلیت تجاری  شدن،  نظارت بر روند پیشرفت، رشد، ارزیابی مستمر دستاوردها با هدف افزایش کارایی و در نهایت نظارت بر تحقق ایده محوری ارائه می نماید.

حوزه‌های فعالیت

parallax background

سرپرست مرکز رشد کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع تبدیلی

مرضیه زارعی

07136360303 داخلی 347


dordy_miri [at] yahoo.com

جزئیات پذیرش در مرکز رشد

شرایط عمومی پذیرش و استقرار واحدهای فناور:
منظور از واحد فناور، شركت، مؤسسه و یا تعدادی از افراد دارای مهارت‌های لازم با هدف ایجاد شرکت است كه يك طرح علمي را تا مرحله توليد محصول با موفقيت به انجام رسانيده و توانايي ارائه محصول به بازار را داشته باشند و همچنين در تأمين نيازهاي اوليه واحد از قبيل جذب و سازماندهي پرسنل، مديريت تجاري محصول و پرداخت هزينه‌هاي جاري ، به استقلال كامل دست يافته است. واحد فناور داراي هويت حقوقي مستقل از مركز رشد بوده كه با توجه به اساسنامه و يا ساير اسناد قانوني در زمينه تحقيقات كاربردي و توسعه‌اي، طراحي مهندسي، مهندسي معكوس، انتقال فناوري و فعاليت در جهت تجاري كردن نتايج تحقيقات فعاليت مي‌کند.
تعريف دورۀ بيش رشد و رشد
واحدهای فناور در دو دوۀ پیش رشد یا رشد در مرکز پذیرفته می‌شوند.
دورۀ پیش رشد: در اين دوره با حمايت مرکز، طرح کاری و برنامه متقاضي تثبيت و تکميل شده و متقاضي به صورت يک شرکت يا مؤسسه، دارای شخصيت حقوقی مستقل به ثبت می‌رسد. طول مدت اين دوره 6 ماه بوده كه پس از ارزيابي عملكرد مؤسسه در صورت صلاحديد رئيس مركز رشد تا  9 ماه قابل تمديد است..
دورۀ رشد: در اين دوره، با حمايت مرکز، متقاضي توانمندی کامل را برای ورود به بازار رقابتی و ادامه حيات مستقل به عنوان يک بنگاه اقتصادی دانش محور به دست می‌آورد. طول مدت اين دوره 3 سال بوده كه پس از ارزيابي عملكرد مؤسسه در شرايط خاص تأييد شورا مركز رشد تا 5 سال قابل تمديد است.
پذیرش تمامی واحدهای فناور منوط به احراز شرایط زیر است:
 • وجود ايده مبتنی بر دانش و فناوری و توجیه اقتصادی
 • كامل بودن تيم كاري (حداقل ۳ نفر با مدرك كارشناسي مرتبط با طرح ارائه شده)
 • ارایۀ طرح كسب و كار مناسب بر اساس ايده ارائه شده

رسیدگی به درخواست پذیرش و استقرار در مرکز منوط به ارایۀ کامل مدارک زیر است:
 فرم‌هاي تکمیل شدۀ پذیرش صرفاً به صورت آنلاین (مراحل تکمیل فرم ها به صورت نمونه از طریق وبسایت):

 • طرح توجیهی شامل سابقۀ پژوهشی ایدۀ فناورانه، توجیه اقتصادی طرح، تشریح برنامۀ کاری و معرفی گروه همکاران
 • مداارک مربوط به تيم كاري اعم از مؤسسان، همکاران و مشاوران (شامل رزومه، مدارک تحصیلی و شغلی، تصویر شناسنامه و کارت ملی)
 • حسب مورد، مدارک ثبت شرکت، صورت‌جلسۀ تأسیس، گواهی اختراع، تأییدیه‌ها یا مجوزهای مرتبط با موضوع طرح

تماس با مرکز

 • شیراز، بلوار دکتر حسابی، شهرک آرین، خیابان فناوری، پارک علم و فناوری فارس، ساختمان مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع تبدیلی، طبقه همکف
 • 07136360303 داخلی 347 و 348