کسب عنوان فناور برتر در هشتمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی

شرکت مدار رایانه پویا از واحدهای دانش بنیان و فناور مستقر در پارک علم و فناوری فارس موفق به کسب عنوان واحد فناور برتر در هشتمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی شد.

ضمن تبریک به دکتر کریمی و همکارانشان در شرکت مداررایانه پویا، آرزوی سلامتی و موفقیت‌های بیشتر برای ایشان و دیگر فناواران پارک علم و فناوری فارس داریم.