کسب جایزه ASPA Award توسط شرکت مستقر در پارک علم و فناوری فارس

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری فارس، شرکت پتروپویان جنوب از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری فارس با ارائه طرح ” ساخت ابزارآلتراسونیک جهت حذف رسوبات درون چاه های نفتی ” ضمن قرار گرفتن در بین چهار شرکت برتر پارک های علم و فناوری آسیا موفق به کسب جایزه ویژه این انجمن با عنوان ASPA Award شد.

کسب جایزه ASPA Award توسط شرکت مستقر در پارک علم و فناوری فارس

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری فارس، شرکت پتروپویان جنوب از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری فارس با ارائه طرح ” ساخت ابزارآلتراسونیک جهت حذف رسوبات درون چاه های نفتی “ ضمن قرار گرفتن در بین چهار شرکت برتر پارک های علم و فناوری آسیا موفق به کسب جایزه ویژه این انجمن با عنوان ASPA Award شد.
بر اساس این گزارش بیست و یکمین کنفرانس سالیانه انجمن پارک های علم و فناوری آسیا (ASPA) به میزبانی کشور ویتنام برگزار شد و پارک علم و فناوری فارس به عنوان عضو اصلی و هیئت مدیره این انجمن، حضور فعال در این کنفرانس داشت.
انتخاب رئیس انجمن پارک های علم وفناوری آسیایی و هم چنین انتخاب کشورهای میزبان برگزاری کنفرانس های سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ از موارد مطرح شده در نشست اعضای هیات مدیره این انجمن بود.