سال ۱۳۹۹، سال جهش تولید

متن کامل پیام در:
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=45205