سال ۹۹ را باید سالِ سلامت، اشتغال و تحرک بسازیم

متن کامل پیام نوروزی رئیس جمهور:
http://dolat.ir/detail/336285