پارک علم و فناوری فارس میزبان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

پارک علم و فناوری فارس میزبان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

حضور دکتر زلفی گل و دکتر ایمانیه در اتاق تمیز و بازدید از محصولات تولید شده حوزه پزشکی.

وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به همراه استاندار محترم فارس در سال “تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین” و در هفته دولت از پارک علم و فناوری فارس بازدید کردند، و با حضور در اتاق تمیز از محصولات تولید شده حوزه پزشکی بازدید کردند.