پارک علم و فناوری فارس برگزار کرد؛ اولین رویداد ملی شتاب در حوزه فناوری های نوین آب و غذا

پارک علم و فناوری فارس برگزار کرد؛

اولین رویداد ملی شتاب در حوزه فناوری های نوین آب و غذا

 

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری فارس، اولین رویداد ملی شتاب در حوزه فناوری‌های آب و غذا از تاریخ ۵ الی ۷ تیرماه توسط مرکز رشد کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع تبدیلی در پارک علم و فناوری فارس برگزار شد

در این رویداد ۳ روزه که با هدف تسهیل ایده‌پردازی و کارآفرینی و در راستای تحقق شعار سال، رونق تولید، برگزار شد بیش از ۶۰ شرکت کننده حضور داشتند.

پس از طرح ۱۸ ایده نوآورانه و انتخاب ۸ ایده برتر، تیم های کاری تشکیل و تیم ها با شرکت در کارگاه‌ها و کلاس های آموزشی فعالیت خود را آغاز کردند.

در پایان روز سوم نیز ۳ تیم برتر به شرح زیر انتخاب شدند:

تیم نخست برگزیده رویداد ملی شتاب در حوزه فناوری‌های نوین آب و غذا: تیم آکوآ ژل

تیم دوم برگزیده رویداد ملی شتاب در حوزه فناوری‌های نوین آب و غذا: تیم آشغالگیر هوشمند

تیم سوم برگزیده رویداد ملی شتاب در حوزه فناوری‌های نوین آب و غذا: تیم اُمگا سی