مرکز رشد نفت و گاز و پتروشیمی

دربارۀ مرکز

با توجه به وجود ذخاير بزرگ نفت و گاز در استان فارس، همجواري با استان هاي نفت خيز جنوبي كشور، دسترسي به استان هايي با صنايع بالا دستي و پایین دستی نفت و گاز و استفاده از توانمندي متخصصان داخلي در حوزه هاي فناوري هاي نوين، مركز رشد نفت، گاز و پتروشيمي از اواخر بهمن ماه 89 توسط پارک علم و فناوری فارس تاسیس شد. این مركز با حمايت هاي مالي و خدماتي، بسترسازي آموزشي، انتقال دانش و ايجاد زير ساخت هاي مناسب از كار آفرينان و محققان داراي ايده هاي نو و قابل اجرا در تمامی زمینه های مربوط به صنعت نفت حمايت می كند.

پرورش ايده ها و تبديل آن ها  با هدف ايجاد كسب و كارهاي كوچك و متوسط، حمايت و توليد دانش فني و فناوري ساخت تجهیزات مورد نياز صنایع نفتی به صورت زير صورت مي گيرد:

 • تبديل ايده ها به محصولات یا خدماتی نو در قالب راه‌اندازي شركتهاي كوچك و متوسط
 • تولید دانش فنی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی
 • ارائه خدمات و تجهیزات جدید به صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور توسط شركت‌هاي موجود يا شركت‌هاي نوپا
 • حمایت از ایده ها در زمینه بهبود فرآيندها در استخراج، پالایش و سایر صنایع پایین دستی صنعت نفت توسط شركت‌هاي موجود يا شركت‌هاي نوپا
 • ارائه محصولي با فناوري بالاتر به صنایع نفت و گاز از طريق مهندسي معكوس يا بكارگيري دانش فني
 • ارائه خدمات فني و مهندسي نو در صنعت نفت و گاز کشور و کاهش وابستگی
 • تحقق و به نتیجه رساندن اولویت های تحقیقاتی وزارت نفت

حوزه‌های فعالیت

parallax background

جزئیات پذیرش در مرکز رشد

شرایط عمومی پذیرش و استقرار واحدهای فناور:
منظور از واحد فناور، شركت، مؤسسه و یا تعدادی از افراد دارای مهارتهای لازم با هدف ایجاد شرکت است كه يك طرح علمي را تا مرحله توليد محصول با موفقيت به انجام رسانيده و توانايي ارائه محصول به بازار را داشته باشند و همچنين در تأمين نياز هاي اوليه واحد از قبيل جذب و سازماندهي پرسنل، مديريت تجاري محصول و پرداخت هزينه هاي جاري ، به استقلال كامل دست يافته است. واحد فناور داراي هويت حقوقي مستقل از مركز رشد بوده كه با توجه به اساسنامه و يا ساير اسناد قانوني در زمينه تحقيقات كاربردي و توسعه اي، طراحي مهندسي، مهندسي معكوس، انتقال فناوري و فعاليت در جهت تجاري كردن نتايج تحقيقات فعاليت مي نماید.
تعريف دوره بيش رشد و رشد
واحدهای فناور در دو دوره پیش رشد و یا رشد در مرکز پذیرفته می شوند.
دوره پیش رشد: در اين دوره با حمايت مرکز، طرح کاری و برنامه متقاضي تثبيت و تکميل شده و متقاضي به صورت يک شرکت يا مؤسسه دارای شخصيت حقوقی مستقل به ثبت میرسد. طول مدت اين دوره 6 ماه بوده كه پس از ارزيابي عملكرد مؤسسه در صورت صلاحديد رئيس مركز رشد تا  9 ماه قابل تمديد مي باشد.
دوره رشد: در اين دوره با حمايت مرکز، متقاضي توانمندی کامل را برای ورود به بازار رقابتی و ادامه حيات مستقل به عنوان يک بنگاه اقتصادی دانش محور به دست می آورد. طول مدت اين دوره 3 سال بوده كه پس از ارزيابي عملكرد مؤسسه در شرايط خاص تأييد شورا مركز رشد تا 5 سال قابل تمديد مي باشد.
پذیرش تمامی واحدهای فناور منوط به احراز شرایط زیر است:

 • وجود ايده مبتنی بر دانش و فناوری و توجیه اقتصادی
 • كامل بودن تيم كاري (حداقل ۳ نفر با مدرك كارشناسي مرتبط با طرح ارائه شده)
 • ارایۀ طرح كسب و كار مناسب بر اساس ايده ارائه شده
 • رسیدگی به درخواست پذیرش و استقرار در مرکز منوط به ارایۀ کامل مدارک زیر است:
   فرم هاي تکمیل شدۀ پذیرش صرفا به صورت آنلاین (مراحل تکمیل فرم ها به صورت نمونه از طریق وبسایت):
 • طرح توجیهی شامل سابقۀ پژوهشی ایدۀ فناورانه، توجیه اقتصادی طرح، تشریح برنامۀ کاری و معرفی گروه همکاران
 • مداارک مربوط به تيم كاري اعم از مؤسسان، همکاران و مشاوران (شامل رزومه، مدارک تحصیلی و شغلی، تصویر شناسنامه و کارت ملی)
 • حسب مورد، مدارک ثبت شرکت، صورتجلسۀ تأسیس، گواهی اختراع، تأییدیه ها یا مجوزهای مرتبط با موضوع طرح

تماس با مرکز

 • شیراز، بلوار دکتر حسابی، شهرک آرین، خیابان فناوری، پارک علم و فناوری فارس، ساختمان مرکز رشد فناوری جامع، طبقه دوم
 • 07136360303 داخلی 365 - 370