نشست معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با مدیران عامل شرکت‌های فعال در حوزۀ فناوری اطلاعاتِ مستقر در پارک علم و فناوری فارس

نشست معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با مدیران عامل شرکت‌های فعال در حوزۀ فناوری اطلاعاتِ مستقر در پارک علم و فناوری فارس

سه‌شنبه ۱۳ آذر ۹۷، نشستی با حضور معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیران عامل شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری فارس برگزار شد؛ در این نشست، مدیران عامل شرکت‌های حوزۀ فناوری اطلاعات، مشکلات خود را مطرح و درخواست رسیدگی کردند. دکتر براری با کلان توصیف کردن مشکلات حوزۀ فناوری اطلاعات گفت: ما در زمینۀ فناوری اطلاعات، یک سری کسب و کارهای جدید داریم با زیرساخت‌های سنتی که این‌ها برهم منطبق نیستند. دکتر براری افزود: توسعۀ زیرساخت‌های شبکۀ ملی اطلاعات مهم‌ترین وظیفۀ وزارت ارتباطات است.

شایان ذکر است دکتر مرتضی براری، معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزیر ارتباطات است که  ایجاد هماهنگی و نظارت در تهیه و تنظیم متن لوایح قانونی، تصویب‎نامه‎ها، اساسنامه‎ها و آئین‎نامه‎های موردنیاز وزارتخانه جهت تقدیم به مراجع قانونی از مهم‌ترین وظایف این معاونت به شمار می‌رود.