نشست معاون اجرایی دبیرکل شورای عالی عتف و هیئت همراه با هیئت رئیسۀ پارک علم و فناوری فارس

نشست معاون اجرایی دبیرکل شورای عالی عتف و هیئت همراه با هیئت رئیسۀ پارک علم و فناوری فارس

روز شنبه ۹۷/۸/۲۶ نشستی با حضور شورای عالی عتف و هیئت رئیسه پارک علم و فناوری فارس برگزار شد. موضوع این نشست، آمایش علم و فناوری استان فارس بود.

شورای عالی عتف، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری است که با هدف ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در سیاست‌گذاری کلان اجرایی در حوزۀ علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شده است.