نشست معاونان پژوهش و فناوری منطقه هفت وزارت علوم

به میزبانی پارک علم و فناوری فارس برگزار شد:

نشست معاونان پژوهش و فناوری منطقه هفت وزارت علوم

نشست معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و پارک‌های علم و فناوری منطقه هفت کشور، در پارک علم و فناوری فارس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری فارس، در این نشست دربارۀ اولویت‌های پژوهشی منطقل هفت، بحث و تبادل نظر شد. ارائه اکوسیستم نوآوری و فعالیت‌های پارک‌ها، ارائه برخی برنامه‌های پژوهشی دانشگاه شیراز در سال ۹۷، معرفی خانه جامعه و صنعت، و نحوۀ همکاری دانشگاه‌های منطقه برای استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی یکدیگر، از دیگر محورهای بررسی شده در این نشست بود. پس از این نشست، معاونان پژوهشی منطقه هفت، از چند شرکت مستقر در پارک علم و فناوری فارس، بازدید کردند.

شایان ذکر است منطقه هفت کشور شامل استان‌های فارس، بوشهر و کهگلویه و بویراحمد با ۱۸ مرکز دانشگاهی و پارک علم و فناوری است.