نبود هم‌افزایی فناورانه، مانع رشد شرکت‌های دانش بنیان است

رییس پیشین پارک علم و فناوری فارس در نشست تخصصی پیگیری اجرای قوانین حمایتی از شرکت های دانش بنیان و فنـاور استان فارس که با حضور معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم در پارک فارس برگزار شد، گفت: برخی شرکت‌های داخل پارک علم و فناوری با تحریم‌ها رشد و با لغو تحریم‌ها تضعیف می‌شوند.

فرید مُر افزود: برای توسعه فعالیت شرکت‌های دانش بنیان نیازمند آن هستیم که تمام بخش‌ها، با یکدیگر هماهنگ باشند چرا که نداشتن هم‌افزایی فناورانه، اجازه رشد به شرکت‌های دانش بنیان را نمی‌دهد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، شرایط فرهنگی که می‌خواهیم اکوسیستم فناوری را در آن پیاده کنیم بسیار مهم است.

این استاد دانشگاه گفت: نیازمند حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در سطح کلان ملی هستیم، معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در برخی سیاست‌ها با یکدیگر همسو نیستند و این باعث ایجاد مشکل برای پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان می شود.