مشاوره تجاری سازی و بازاریابی ویژه پارک علم و فناوری فارس

مشاوره تجاری سازی و بازاریابی ویژه پارک علم و فناوری فارس

زمان: سه‌شنبه‌ها به صورت هفتگی

مکان: طبقه اول ساختمان نوآوری اتاق ۲۰۶

لینک ثبت زمان مشاوره:
yun.ir/v5pxi2

هزینه مشاوره ۲۰۰ هزار تومان برای هر ساعت خواهد بود که ۵۰ درصد آن توسط پارک علم و فناوری در قالب کمک به رشد کسب و کارها پرداخت می گردد و ساعتی ۱۰۰ هزار تومان توسط شرکت دریافت کننده مشاوره پرداخت خواهد شد.

شماره کارت گروه مشاوره دکتر رمضانی:
۵۸۵۹۸۳۱۱۶۳۴۳۲۱۲۲
به نام: علی رمضانی قطب آبادی