مرکز رشد فناوری جامع

دربارۀ مرکز

مرکز رشد فناوری جامع به عنوان اولین و بزرگ‌ترین مرکز رشد فناوری پارک علم و فناوری فارس، فعالیت خود را در دی‌ماه سال 1382، با پذیرش گروه‌های فناور در کلیۀ رشته‌ها شروع کرد و در ادامۀ فعالیت خود، بستر ایجاد مراکز رشد تخصصی گردید که به تدریج از مرکز رشد جامع منفک شدند. در سال 1389، مرکز رشد فناوری " نفت، گاز و پتروشیمی"  و در سال 1392، مرکز رشد " فناوری اطلاعات و ارتباطات" از مرکز رشد فناوری جامع مستقل شدند. هم‌اکنون مرکز رشد فناوری جامع با پذیرش مؤسسات در کلیه رشته‌های فنی و مهندسی (به‌جز زمینه‌های مرتبط با مراکز رشد تخصصی)، مدیریت و علوم انسانی، علوم پایه و هنر و صنایع دستی به پذیرش مؤسسات ادامه می‌دهد تا بستر مراکز رشد تخصصی دیگر را ایجاد نماید.  
شاخص فعاليت‌هاي مدير و كارشناسان اين مركز، ارائه خدمات نظارتی، هدايتي نظير برگزاري جلسات دوره‌اي، نظارت بر عملکرد موسسات مستقر، ارزیابی ، بررسي منحني رشد، آشكار سازي نقاط قوت و ضعف، تلاش براي رفع مشكلات سازماني، كمك به تجاري‌سازي دستاوردهاي  واحدهاي فناور،ايجاد ارتباط ميان واحدهاي فناوري و سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي مرتبط و ... مي‌باشد. جمعيت هدف يا مخاطبين مركز رشد جامع فناوري را هسته‌هاي فناور، شركت‌ها و مؤسسات توليدي و خدماتي دانش‌بنيان، شرکت‌های زایشی وابسته به شركت‌هاي صنعتي تشكيل مي‌دهند. مجموع اين متقاضيان، بازار هدف مركز رشد را تشكيل مي‌دهند.

حوزه‌های فعالیت

parallax background

جزئیات پذیرش در مرکز رشد

شرایط عمومی پذیرش و استقرار واحدهای فناور:
منظور از واحد فناور، شركت، مؤسسه و یا تعدادی از افراد دارای مهارت‌های لازم با هدف ایجاد شرکت است كه يك طرح علمي را تا مرحله توليد محصول با موفقيت به انجام رسانيده و توانايي ارائه محصول به بازار را داشته باشند و همچنين در تأمين نياز هاي اوليه واحد از قبيل جذب و سازماندهي پرسنل، مديريت تجاري محصول و پرداخت هزينه‌هاي جاري ، به استقلال كامل دست يافته است. واحد فناور داراي هويت حقوقي مستقل از مركز رشد بوده كه با توجه به اساسنامه و يا ساير اسناد قانوني در زمينه تحقيقات كاربردي و توسعه‌اي، طراحي مهندسي، مهندسي معكوس، انتقال فناوري و فعاليت در جهت تجاري كردن نتايج تحقيقات فعاليت مي‌کند.
تعريف دوره بيش رشد و رشد
واحدهای فناور در دو دوره پیش رشد و یا رشد در مرکز پذیرفته می شوند.
دوره پیش رشد: در اين دوره با حمايت مرکز، طرح کاری و برنامه متقاضي تثبيت و تکميل شده و متقاضي به صورت يک شرکت يا مؤسسه دارای شخصيت حقوقی مستقل به ثبت میرسد. طول مدت اين دوره 6 ماه بوده كه پس از ارزيابي عملكرد مؤسسه در صورت صلاحديد رئيس مركز رشد تا  9 ماه قابل تمديد مي باشد.
دوره رشد: در اين دوره با حمايت مرکز، متقاضي توانمندی کامل را برای ورود به بازار رقابتی و ادامه حيات مستقل به عنوان يک بنگاه اقتصادی دانش محور به دست می آورد. طول مدت اين دوره 3 سال بوده كه پس از ارزيابي عملكرد مؤسسه در شرايط خاص تأييد شورا مركز رشد تا 5 سال قابل تمديد مي باشد.
پذیرش تمامی واحدهای فناور منوط به احراز شرایط زیر است:
  • وجود ايده مبتنی بر دانش و فناوری و توجیه اقتصادی
  • كامل بودن تيم كاري (حداقل ۳ نفر با مدرك كارشناسي مرتبط با طرح ارائه شده)
  • ارایۀ طرح كسب و كار مناسب بر اساس ايده ارائه شده

رسیدگی به درخواست پذیرش و استقرار در مرکز منوط به ارایۀ کامل مدارک زیر است:
 فرم هاي تکمیل شدۀ پذیرش صرفا به صورت آنلاین (مراحل تکمیل فرم ها به صورت نمونه از طریق وبسایت):

 • طرح توجیهی شامل سابقۀ پژوهشی ایدۀ فناورانه، توجیه اقتصادی طرح، تشریح برنامۀ کاری و معرفی گروه همکاران
 • مداارک مربوط به تيم كاري اعم از مؤسسان، همکاران و مشاوران (شامل رزومه، مدارک تحصیلی و شغلی، تصویر شناسنامه و کارت ملی)
 • حسب مورد، مدارک ثبت شرکت، صورتجلسۀ تأسیس، گواهی اختراع، تأییدیه ها یا مجوزهای مرتبط با موضوع طرح

تماس با مرکز

 • شیراز - بلوار دکتر حسابی، شهرک آرین، خیابان فناوری، پارک علم و فناوری فارس، ساختمان مرکز رشد جامع، طبقه دوم
 • 07136360303 داخلی 343