فصلنامه حامی، نشریه الکترونیکی پارک علم و فناوری فارس منتشر شد

نشریه حامی نشریه پارک علم و فناوری فارس است که از سال ۸۳ و با هدف اطلاع‌رسانی دستاوردهای پارک علم و فناوری فارس و شرکت های مستقر تهیه و تا بهمن ماه ۹۱ منتشر می‌گردید. اینک پس از وقفه‌ای ۸ ساله با یک رویکرد جدید و متفاوت نسبت به شماره‌های قبلی تصمیم به ادامه کار و انتشار آن به صورت فصلنامه الکترونیکی داریم.
اخبار و دستاوردهای پارک علم و فناوری فارس، حوزه علم و فناوری، مقالات علمی، آموزشی و تحلیلی با نگاه استانی و منطقه ای الگوئی برای ادامه راه است. لذا از همه خوانندگان، فناوران و کارآفرینان، اعضای محترم شرکت های مستقر در پارک های علم وفناوری و مراکز رشد، شرکت های دانش بنیان، مراکز علمی و فناوری دعوت می‌کنیم با ارائه نظرات، پیشنهادات، انتقادات و ارسال مقالات خود فصلنامه حامی را حمایت کنند.
پارک علم و فناوری فارس تلاش می کند با همکاری و مشارکت دانشگاه‌های استان فارس نخبگان فناور را در قالب فضاهای کار اشتراکی و مراکز رشد با صنایع بزرگ مرتبط نماید و دانش فنی ایجاد شده در شرکت های نوپا را به سمت تجاری‌سازی سوق دهد.

مشاهده و دانلود شماره ۱ فصلنامه حامی، بهار ۱۳۹۹:
http://www.fstp.ir/wp-content/uploads/2020/06/Bahar-1399.pdf