فرم جذب کارشناس قراردادی در پارک علم و فناوری فارس

توجه : فرم درخواست در دو مرحله تکمیل می شود مرحله اول تکمیل اطلاعات و مرحله دوم ارسال مستندات. 
از آنجا که تکمیل این دو مرحله باید بصورت پیوسته و بدون وقفه صورت پذیرد خواهشمند است قبل از تکمیل فرم، مستندات زیر را در قالب یک فایل فشرده با کمترین حجم تهیه نموده تا در مرحله دو ارسال نمایید : 

1. تصویر از تمام صفحات شناسنامه 
2. تصویر کارت ملی ـ پشت و رو 
3. تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دایم 
4. تصویر از آخرین مدرک تحصیلی 
5. تصویر گواهی اشتغال به کار در صورت سابقه اشتغال قبلی 
6. تصویر کلیه مستندات و گواهی های ذکر شده در فرم 

لازم به ذکر است پس از تکمیل هر مرحله میبایست کلید ثبت مربوط به آن مرحله را کلیک کنید 
 

فرم جذب کارشناس قراردادی در پارک علم و فناوری فارس

 • کارشناسی :

 • دیپلم یا فوق دیپلم :

 • مشخصات شغل قبلی 1 :

 • مشخصات شغل قبلی 2 :

 • تسلط به زبان انگلیسی :

 • تسلط به زبان دوم :

 • تسلط به زبان سوم :

 • مهارت کامپیوتر 1 :

 • مهارت کامپیوتر 2 :

 • مهارت کامپیوتر 3 :

 • عنوان شغل درخواستی :

 • انواع فایل های مجاز : zip.
  لطفاً فایل های درخواستی را به صورت فایل زیپ ارسال نمایید.