به منظور بسط و توسعه نوآوری و کارآفرینی مبتنی بر دانایی، زمینه‌سازی حرکت دانشگاه‌های استان به سوی دانشگاه کارآفرین، ارتقا ظرفیت توسعه فنّاوری در مراکز پژوهشی و حمایت از صاحبان ایده‌های فنّاور در جهت تولید نمونه اولیه (MVP) ، پارک علم و فناوری فارس با همکاری دفتر امور فنّاوری وزارت عتف از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دارای ایده‌های فنّاورانه و بازارگرا در قالب گرنت جوانه حمایت می‌کند. اولین فراخوان طرح جوانه از تاریخ 12 الی 23 اسفندماه 1399 آغاز خواهد شد.

جهت دریافت شیوه‌نامه اجرایی لطفاً"کلیک" کنید. پیش از شروع ثبت‌نام، لازم است کاربرگ‌های مورد نیاز را از" کاربرگ‌های موردنیاز ثبت درخواست" دانلود و تکمیل نمائید. همچنین برای دریافت راهنمای ثبت‌نام متقاضی گرنتکلیک" کنید.

ثبت نام

مهلت ثبت‌نام در فراخوان اول طرح گرنت جوانه از دوازدهم تا بیست و سوم اسفند ماه ۱۳۹۹ است.