فراخوان پذیرش مرکز نوآوری تخصصی سلامت روان شیراز

فعالیت مرکز نوآوری سلامت روان حاجات وابسته به موسسه خیریه پارک سلامت روان حاجات با همکاری پارک علم و فناوری فارس آغاز شد. این مرکز که اولین مرکز نوآوری تخصصی حوزه سلامت روان در کشور است با حمایت از ایده­ های خلاق قابل تجاری سازی و ایجاد فضایی مناسب برای کارآفرینی و نوآوری، به صاحبان ایده برای تجاری سازی محصولات شان کمک می­ کند. ایجاد هم­ افزایی بین جامعه و دانشگاه و تبدیل ایده به محصول از طریق ارائه مشاوره، منتورینگ، فضای کار اشتراکی و … به تیم­های نوپا و ایجاد امکان همکاری موثر بین سازمان­های مرتبط و استارتاپ­ها از اهداف اصلی این مرکز نوآوری است.
متقاضیان می توانند فایل درخواست پذیرش را از سایت موسسه پارک سلامت روان به آدرس WWW.PSRC.IR دریافت و پس از تکمیل به آدرسInfo@Psrc.ir ارسال کنند.