طرح گرنت فناوری – جوانه

طرح جوانه با هدف حمایت از پایان نامه‌ها و رساله‌های بازارگرا با همراه حمایت ویژه پارک علم و فناوری فارس، پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه ICT، پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز در حوزه تخصصی صنعت نفت، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی در حوزه صنایع مختلف برگزار می‌شود.

مخاطبان:
اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی که استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری می‌باشند.

بازه زمانی ثبت نام: تا ١٤٠١/٠٤/١٥

ثبت:نام:
yun.ir/69t66e