طرح دستیار فناوری

در این طرح دانشجویان یک دوره زمانی ۶ ماهه مهارت آموزی و فعالیت فناورانه را در شرکت های فناور و دانش بنیان تجربه می کنند و به ازای ۳۰۰ ساعت کار در طول ۶ ماه، ماهیانه مبلغ ۱ – ۲ و ۳ میلیون تومان به ترتیب به دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی پرداخت خواهد شد.

برای اطلاعات بیشتر و دریافت آیین نامه طرح به سامانه دستیار فناوری مراجعه نمایید:

http://www.parkintern.ir/

مهلت ثبت نام: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱