شوراها و کارگروه ها

 شورای پذیرش پارک

این شورا با توجه به تبصره ۳ بند ۹-۳ ماده ۹ اساسنامه پارک در خصوص بررسی تقاضای پذیرش، تبدیل وضعیت از دوره پیش‌رشد به رشد، اخراج، فن‌آموختگی و استقرار شرکت‌ها به صورت متمرکز شکل گرفت. این شورا به ریاست رئیس پارک و دبیری معاون فناوری و نوآوری و با حضور روسای مراکز رشد و مدیر موسسات تشکیل می‌شود. تقاضای پذیرش متقاضیان استقرار در مراکز رشد و موسسات پس از طی مراحل داوری تخصصی (فنی و اقتصادی) و ارائه حضوری آن‌ها، در این شورا مطرح و بررسی می‌شود.

 شورای علمی و فناوری پارک

این شورا به ریاست پارک و دبیری معاونت فناوری و نوآوری با ترکیب تعریف شده در ماده ۱۲ اساسنامه پارک (مصوب ۲۰/۹/۹۵ شورای گسترش آموزش عالی) دارای وظایف و اختیارات زیر است.
– تدوین آیین‌نامه داخلی شورای علمی و فناوری؛
– ارائه خط‌مشی، سیاست‌ها و معیارهای جذب، پذیرش، حمایت، استقرار و لغو مجوز استقرار واحدهای فناور برای تصویب در هیات امناء؛
– نظارت بر روند جذب، پذیرش، حمایت، استقرار و لغو مجوز استقرار واحدهای فناور؛
– پیشنهاد تاسیس و انحلال پردیس‌های تخصصی، مراکز رشد و مراکز خدمات علمی، فناوری و نوآوری و انواع دیگر واحدهای مورد نیاز پارک به هیات امناء؛
– بررسی عملکرد پردیس‌های تخصصی، مراکز رشد و مراکز خدمات علمی، فناوری و نوآوری و سایر واحدهای پارک؛

 کارگروه پدافند غیرعامل

براساس دستورالعمل تشکیل کارگروه پدافند غیرعامل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی وزارت متبوع (شماره ۱۷۷۷۰۳/۳ مورخ ۷/۸/۹۶)، این کارگروه در آذرماه۱۳۹۶ با انتصاب اعضاء (ماده۳) فعالیت خود را شروع نمود. در اولین جلسه در همان سال وظایف کارگروه تشریح و مقرر شد هرگونه فعالیت فناورانه و عمرانی در مجموعه پارک از نظر پدافند غیرعامل مورد بررسی قرار گیرد. از جمله فعالیت‌های سال ۹۷ این کارگروه انتشار و انعکاس بیش از ده خبرنامه و بررسی وضعیت موجود پارک از نظر پدافند غیرعامل و ارائه راه‌کار‌های حل آن در پروژه‌ها و عملیات آتی بود. برگزاری دوره‌های آموزشی مرتبط با حوزه پدافند غیرعامل برای کارکنان پارک و شرکت‌های مستقر از جمله فعالیت‌های دبیرخانه کارگروه است.

 کارگروه مالکیت فکری

کارگروه مالکیت فکری پارک علم و فناوری فارس بر اساس بند ۳ ماده ۱ شیوه‌نامه شماره ۸۳۵۷۳/۳ مورخ ۶/۶/۹۲ و آیین‌نامه هماهنگی مراجع منطقه‌ای برای ارزیابی اختراعات (سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران) شکل گرفت. تعیین خط‌مشی دفتر مالکیت فکری، تعیین داوران تخصصی ارزیابی علمی ثبت اختراعات و سایر مسائل مربوط به حوزه مالکیت فکری در این کارگروه تصویب و یا برای تصویب در سایر کارگروه‌ها پیشنهاد می‌شود.

 کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

پیرو نامه شماره ۲۸۱۷۷۵/۱۱ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۵ مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر نظارتی وقت، آیین‌نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در پارک علم و فناوری فارس با تفویض مدیریت دفتر به معاونت فناوری و نوآوری و معرفی اعضاء شورا (ماده۴) در اردیبهشت سال ۹۷ آغاز به فعالیت نمود. فعالیت این دفتر در سال ۹۷ تهیه و تدوین عوامل، ملاک‌ها و هدف‌ها و سوال‌های مرتبط با حوزه ارزیابی درونی پارک بود که در ابتدای سال ۱۳۹۸ برای اظهارنظر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت متبوع ارسال شد. تهیه پرسش‌نامه در رده‌های مختلف فعالیت پارک به صورت آنلاین تهیه و توزیع شده است و نتایج آن برای استفاده و اصلاح امور پارک و آگاهی مسئولین ذیربط در وزارت تهیه و ارسال می‌شود. این مستندات قابل استفاده در سایر پارک‌های علم و فناوری کشور نیز هست.