سومین میز خدمت ویژه شرکت‌های دانش بنیان ، در استانداری فارس و با حضور ریاست و معاونین پارک علم و فناوری فارس

سومین میز خدمت ویژه شرکت‌های دانش بنیان ، در استانداری فارس و با حضور ریاست و معاونین پارک علم و فناوری فارس و همچنین مدیران عامل شرکت‌های دانش‌بنیان استان برگزار گردید. مدیران عامل شرکت‌های دانش بنیان و فناور در این جلسه در حضور استاندار و مسولین نهادهای اجرایی استان مشکلات و پیشنهادات خود را ارائه کردند.

در این میز خدمت مقرر شد در حوزه‌ی تسهیلات، پس از تایید پارک علم و فناوری و مسئولین دانش بنیان استان، از تبصره های مختلف برای رفع این مشکل استفاده شود