۱- ایجاد ارتباط پویا و سازنده با نهاد های بین المللی از جمله ASPA و IASP و انجام فعالیت های مربوط به این نهاد ها.
۲- برقراری ارتباط با پارک های فعال در منطقه و در سطح جهان به منظور تعامل و ایجاد ارتباط دو سویه و چند سویه با پارک فارس.
۳- ایجاد ارتباط با مرکز همکاری های علمی و بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
۴- ایجاد ارتباط و هماهنگی با دفتر توسعه کسب و کار بین المللی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.
۵- تدوین خط مشی پارک در برقراری ارتباطات بین المللی بر اساس اولویت های ذکر شده در سند راهبردی پنج ساله پارک فارس.
۶- ایجاد بستر مناسب برای حضور و فعالیت واحد های فناور خارجی در پارک فارس در راستای توسعه فناوری شرکت های بومی.
۷- معرفی محصولات صادراتی شرکت های فعال مستقر در پارک در عرصه های بین المللی.
۸- راه اندازی و به روز رسانی پایگاه اطلاعاتی پارک فارس به زبان انگلیسی.
۹- میزبانی میهمانان خارجی بازید کننده از پارک فارس.
۱۰- پیگیری امور مربوط به سفر های خارجی مسئولین پارک فارس.