روابط بین الملل

1- ایجاد ارتباط پویا و سازنده با نهاد های بین المللی از جمله ASPA و IASP و انجام فعالیت های مربوط به این نهاد ها.
2- برقراری ارتباط با پارک های فعال در منطقه و در سطح جهان به منظور تعامل و ایجاد ارتباط دو سویه و چند سویه با پارک فارس.
3- ایجاد ارتباط با مرکز همکاری های علمی و بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
4- ایجاد ارتباط و هماهنگی با دفتر توسعه کسب و کار بین المللی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.
5- تدوین خط مشی پارک در برقراری ارتباطات بین المللی بر اساس اولویت های ذکر شده در سند راهبردی پنج ساله پارک فارس.
6- ایجاد بستر مناسب برای حضور و فعالیت واحد های فناور خارجی در پارک فارس در راستای توسعه فناوری شرکت های بومی.
7- معرفی محصولات صادراتی شرکت های فعال مستقر در پارک در عرصه های بین المللی.
8- راه اندازی و به روز رسانی پایگاه اطلاعاتی پارک فارس به زبان انگلیسی.
9- میزبانی میهمانان خارجی بازید کننده از پارک فارس.
10- پیگیری امور مربوط به سفر های خارجی مسئولین پارک فارس.
parallax background