رئیس دانشگاه شیراز؛ کمیته‌ای برای حل مشکلات پارک‌های علم و فناوری تشکیل شود

کمیته‌ای برای حل مشکلات پارک‌های علم و فناوری تشکیل شود

رییس دانشگاه شیراز در نشست تخصصی پیگیری اجرای قوانین حمایتی از شرکت های دانش بنیان و فنـاور استان فارس که با حضور معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم در پارک فارس برگزار شد اظهار داشت: مشکلات پارک‌های علم و فناوری، مساله نسبتا جدیدی است که امیدواریم با حمایت دستگاه‌ها به سامان برسد.

دکتر حمید نادگران، بر ضرورت حمایت‌های استانداری فارس و دستگاه‌های اجرایی این استان از شرکت‌های دانش بنیان تاکید کرد و افزود: نیاز است کمیته‌ای برای حل مشکلات پارک‌های علم و فناوری در استانداری فارس تشکیل شود.

وی ادامه داد: زمانی در بحث ارتباط صنعت با دانشگاه، دفاتر ارتباط صنعت با دانشگاه راه‌اندازی شد اما به مرور این رویه تغییر کرد و این دفاتر امروز در دنیا موضوعیتی ندارد بلکه در حال حاضر ارتباط صنعت با دانشگاه به جریان‌های دیگر تبدیل شده و یک درهم تنیدگی در این زمینه وجود دارد که نتیجه آن همین شرکت‌های دانش بنیان است.

رییس دانشگاه شیراز گفت: در این مرکز علمی، با رویکرد جدید به آن دسته از شرکت‌های دانش بنیان پرداختیم که در محیط دانشگاه جایگاه خود را پیدا کرده‌اند و امیدواریم سنگ بنایی بگذاریم که آیندگان نیز نتوانند آن را تغییر دهند.

دکتر نادگران اضافه کرد: همه دستگاه‌های استان فارس و دستگاه‌های ملی باید به این حرکت کمک کنند، دانشگاه شیراز هم در حد وسع قانونی خود در خدمت شرکت‌های دانش بنیان است و از هر استاد دانشگاه که بخواهد شرکت دانش بنیان داشته باشد، حمایت می‌کنیم.