دیدار معاون محترم فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری فارس با مسئول پژوهش سراهای وزارت آموزش و پروش، ومسئول پژوهش سراهای استان فارس در دفتر معاونت پارک.

دیدار معاون محترم فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری فارس با مسئول پژوهش سراهای وزارت آموزش و پروش، و مسئول پژوهش سراهای استان فارس در دفتر معاونت پارک.

در این دیدار بر همکاری های بیشتر و فراهم کردن زمینه هایی برای آشنایی بیشتر دانش آموزان و فرهنگیان با فعالیت های پارک علم و فناوری استان تاکید شد. در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین نزدیک به ۲۰۰۰ دانش آموز از پارک علم و فناوری فارس بازدید کرده اند.