دیدار رئیس پارک علم و فناوری فارس و مشاور سرمایه گذاری و گسترش صادرات کشور عمان

دیدار رئیس پارک علم و فناوری فارس و مشاور سرمایه گذاری و گسترش صادرات کشور عمان

دکتر فرید مر و دکتر توماس اندرسون، مشاور سرمایه گذاری و گسترش صادرات کشور عمان، روز چهارشنبه  ۲۷ تیرماه ۹۷، در پارک علم و فناوری فارس دیدار کردند.

در این دیدار که با حضور معاونت فناوری و نوآوری یارک فارس و مدیر سرمایه گذاری خطرپذیر صندوق پژوهش و فناوری یزد انجام گرفت، دربارۀ موضوعاتی ازجمله تسهیل سرمایه گذاری شرکت ها، به خصوص شرکت های دانش بنیان، امکان جذب سرمایه و سرمایه گذاری، انتقال تکنولوژی و همچنین گسترش فعالیت های نوآورانه  با کشور عمان، بحث و تبادل نظر شد.

طی شش سال اخیر، تعاملات سازنده ای بین ایران و عمان در حوزه های مختلف از جمله تبادل و انتقال دانش و فناوری صورت گرفته است.