خدمات به صاحبان ایده

صاحبان ایده

برای صاحبان ایده­ متقاضی راه‌اندازی کسب و کارهای فناور و دانش‌بنیان، دوره رشد مقدماتی یک فرصت زمانی برای کسب آمادگی برای ورود به مراکز رشد است. در این دوره امکان آشنایی کارآفرینان با بازار، تکمیل تیم‌کاری، تثبیت ایده و در صورت لزوم ثبت شرکت و کسب هویت حقوقی فراهم می­شود. زمان این دوره شش ماه است. تیم‌های متقاضی حضور در دوره رشدمقدماتی، هسته‌های فناوری نام دارند. هر هسته متشکل از تعدادی از دانش آموختگان دانشگاهی با زمینه فعالیت مشخص است که درصدد تشکیل یک شرکت مستقل حقوقی و ایجاد یک کسب و کار دانشی هستند. هسته های فناوری در صورت موفقیت و کسب شرایط لازم و پس از طی مراحل پذیرش، می‌توانند به مدت سه سال در مراکز رشدِ پارک مستقر شوند. همچنین، ایده پردازان پیش از ورود به عرصه تجاری سازی می­توانند با جستجو در اطلاعات شرکت­های مستقر در پارک، کسب و کارهای مشابه با ایده خود را شناسایی کرده و در صورت تمایل به همکاری با آنها بپردازند. این همکاری هم باعث کسب تجربه بیشتر و آشنایی عمیق تر با بازار و فناوری می­شود و هم چشم اندازهای تازه ای از ایده را نشان می­دهد.