تقویم آموزشی پارک علم و فناوری فارس ۱۴۰۰

دوره های آموزشی زیر توسط سایت دانشیار در محل پارک برگزار می گردد.

متقاضیان می توانند از طریق این لینک نسبت به ثبت نام و جزئیات بیشتر دوره ها اقدام نمایند.

بهار کد دوره عنوان دوره مقطع آموزشی مدت زمان (ساعت)
۱۰۱ آشنایی با قوانین مالیات (مالیات مستقیم – مالیات بر ارزش افزوده – نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی) رشد مقدماتی ۸
۱۰۲ آشنایی با اصول بیمه و قوانین تامین اجتماعی رشد مقدماتی ۸
۱۰۳ آشنایی با مراحل ثبت و تاسیس شرکت ها و آثار و تبعات آن رشد مقدماتی ۶
۱۰۴ اصول بازار یابی و مدیریت فروش و بازاریابی الکترونیکی رشد ۴
۱۰۵ آشنایی با مراحل ثبت علایم تجاری (برند) فارسی و لاتین رشد ۴
۱۰۶ آشنایی با استاندارد و نحوه تدوین آن رشد و پارکی ۸
۱۰۷ انتقال تجربیات شرکت های برتر*
تابستان کد دوره عنوان دوره مقطع آموزشی مدت زمان (ساعت)
۲۰۱ آشنایی با قانون کار (قراردادهای پرسنلی و حقوق و دستمزد) رشد مقدماتی ۸
۲۰۲ آیین نگارش و مکاتبات اداری رشد مقدماتی ۸
۲۰۳ آشنایی با قوانین مالکیت فکری و پتنت رشد مقدماتی ۸
۲۰۴ اصول و فنون مذاکرات تجاری و آیین حضور در نمایشگاه های تجاری رشد ۴
۲۰۵ فروش موفق در رکود اقتصادی رشد ۴
۲۰۶ روش های تامین مالی و سرمایه گذاری رشد ۸
۲۰۷ ارزش گذاری و فروش دستاوردهای فناورانه رشد ۴
۲۰۸ انتقال تجربیات شرکت های برتر*
پاییز کد دوره عنوان دوره مقطع آموزشی مدت زمان (ساعت)
۳۰۱ مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی (مقدماتی و پیشرفته) رشد مقدماتی ۸
۳۰۲ تهیه و تدوین طرح تجاری و توجیهی و مدل کسب و کار(BP) رشد مقدماتی ۱۶
۳۰۳ آشنایی با قوانین شرکت های دانش بنیان رشد مقدماتی ۴
۳۰۴ آشنایی با قانون تجارت و مقررات صادراتی و وارداتی ( کسب و کارهای الکترونیک و آشنایی با مراحل اخذ مجوزات و نمادهای کسب و کارهای الکترونیک) رشد ۸
۳۰۵ آشنایی با نحوه محاسبه قیمت تمام شده رشد ۸
۳۰۶ آشنایی با قوانین گمرکی( ارزش گذاری ، انبارداری، ترخیص) رشد و پارکی ۶
۳۰۷ انتقال تجربیات شرکت های فناور برتر*
زمستان کد دوره عنوان دوره مقطع آموزشی مدت زمان (ساعت)
۴۰۱ مدیریت منابع انسانی با رویکرد کارگروهی (Team Working) رشد مقدماتی ۴
۴۰۲ مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) رشد ۴
۴۰۳ تجاری سازی دستاوردهای فناورانه رشد ۱۶
۴۰۴ اصول تنظیم قراردادهای تجاری ( بین المللی و انتقال تکنولوژی) رشد و پارکی ۴
۴۰۵ اصول شرکت در مناقصه ها و مزایده ها رشد ۴
۴۰۶ آشنایی با قوانین و مقررات بانکی و عقود قرارداد های بانکی (چک و سفته – ویژه کارآفرینان) رشد مقدماتی ۸
۴۰۷ آشنایی با مستندسازی فرآیندها (مالی، علمی، اداری و …) و استاندارهای کسب و کار رشد مقدماتی ۶
۴۰۸ انتقال تجربیات شرکت های برتر*

* انتقال تجربیات با موضوع های:
۱- ” آشنایی با فرآیند ارزیابی شرکت های مراکز رشد و موسسات ”
۲- ” تجربه های موفق در شبکه سازی واحدهای فناوری و مراکز فناوری ”
به صورت فصلی توسط شرکتها و کارشناسان مراکز رشد و موسسات برگزار می شود.
شرکتها موضف هستند حداقل در دو دوره از دوره های رشد مقدماتی فوق در طول دوره اسقرار رشد مقدماتی خود شرکت کنند.