حمایت و پشتیبانی از شرکت های فناور و دانش بینان؛ توسط بنیاد برکت با همکاری پارک علم و فناوری فارس

قابل توجه شرکت های فناور و دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری فارس

حمایت و پشتیبانی از شرکت های فناور و دانش بینان؛ توسط بنیاد برکت با همکاری پارک علم و فناوری فارس

حمایت از کلیه طرح های خدماتی / کشاورزی / صنعتی در چهار حوزه تسهیلات خرد ، تسهیلات متوسط ، تسهیلات کلان و مشارکت ( سهام داری )، از طریق تامین منابع تبصره ۱۶و ۱۸ با دوره بازپرداخت ۵ ساله

جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین پیش ثبت نام طرح های حمایتی بنیاد برکت ، از طریق مراجعه به سایت زیر نسبت به تکمیل فرم الکترونیکی پیش ثبت نام اقدام نمایید. www.TashilYar.ir

انواع تسهیلات حمایتی:

۱طرح تسهیلات خرد :

این طرح شامل کلیه طرح های خدماتی / کشاورزی / صنعتی می باشد و تا سقف ۱.۰۰۰ میلیون ریال می باشد و و از طریق تامین منابع تبصره ۱۶و ۱۸ با بازپرداخت ۵ ساله می باشد.

۲طرح تسهیلات متوسط :

این طرح شامل کلیه طرح های خدماتی / کشاورزی / صنعتی می باشد و تا سقف ۵.۰۰۰ میلیون ریال می باشد و از طریق تامین منابع تبصره ۱۶ و ۱۸ با بازپرداخت ۵ ساله می باشد

۳طرح تسهیلات کلان:

این طرح شامل کلیه طرح های خدماتی / کشاورزی / صنعتی می باشد و تسهیلات بالای ۵.۰۰۰ میلیون ریال تا سقف ۱.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و طریق تامین منابع تبصره ۱۶ و ۱۸ با بازپرداخت ۵ ساله می باشد .

۴مشارکت ( سهام داری )

این طرح شامل کلیه طرح های خدماتی / کشاورزی / صنعتی می باشد و حداکثر با ۴۹ درصد سهام طرح مورد توافق و مدت فعالیت سهام داری ۳ – ۵ ساله با مراکز مورد تایید خود اقدام می کند .

جهت اطلاعات بیشتر در این زمینه با شماره زیر تماس بگیرید.آقای رفیعی (نماینده بنیاد برکت)
۰۹۱۷۹۱۰۳۰۱۷

لینک مستقیم:
طرح حمایتی بنیاد برکت