حضور مدیران و مسئولان واحدهای مختلف خرید و بومی سازی فناوری فولاد مبارکه اصفهان در پارک علم و فناوری فارس

حضور مدیران و مسولان واحدهای مختلف خرید و بومی سازی فناوری فولاد مبارکه اصفهان در پارک علم و فناوری فارس

در این جلسه فرآیند حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در لیست تامین کنندگان نیا‌زهای فولاد مبارکه تشریح شد و کلیه گامهای این فرآیند از ثبت نام تا مصاحبه‌های تخصصی، برای شرکت‌ها تشریح گردید. تعدادی از شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک نیز در این جلسه توانمندی‌های خود را ارائه کردند. در انتهای این نشست از شرکت‌های مستقر در پارک بازدید صورت گرفت.

شرکت‌هایی که تمایل دارند در فهرست تامین کنندگان فولاد مبارکه قرار بگیرند میتوانند در سامانه تامین نیازمندی‌های فولاد مبارکه ثبت نام کنند و مشخصات خود را وارد نمایند، تا بعد از ارزیابی و بازدید حضوری از شرکت متقاضی، در فهرست تامین کنندگان فولاد مبارکه قرار گیرند.