حضور شرکت های پارک علم و فناوری فارس در نمایشگاه گل و گیاه، نهال و تجهیزات گلخانه‌ای شیراز

حضور شرکت های پارک علم و فناوری فارس در نمایشگاه گل و گیاه، نهال و تجهیزات گلخانه‌ای شیراز