حضور دکتر وحید رضا زیدی فرد معاون امور مهندسی، پژوهشی و فناوری وزارت نفت و دکتر ذوالقدر رئیس پارک علم و فناوری فارس در جلسه هم اندیشی پارک و شرکت گاز استان

حضور دکتر وحید رضا زیدی فرد معاون امور مهندسی، پژوهشی و فناوری وزارت نفت و دکتر ذوالقدر رئیس پارک علم و فناوری فارس در جلسه هم اندیشی پارک و شرکت گاز استان

جلسه هم اندیشی پارک علم و فناوری فارس و شرکت گاز استان صبح امروز با حضور دکتر وحید رضا زیدی فرد معاون امور مهندسی، پژوهشی و فناوری وزارت نفت، دکتر ذوالقدر رئیس پارک علم و فناوری فارس، دکتر رضایی معاون عمرانی استانداری و علی اکبر میدان شاهی مدیر عامل شرکت گاز استان برگزار گردید.