حضور دکتر ذوالقدر در دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان فارس

دکتر ذوالقدر طی بازدید از دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان در جلسه هم اندیشی ایجاد پردیس فناوری و ساخت مشترک بین دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان و پارک علم و فناوری فارس شرکت نمود.
در این جلسه پیرامون شیوه نامه نحوه پذیرش شرکت‌ها بحث و بررسی شد. و همچنین در مورد مسابقه تلوزیونی “نردبان” تبادل نظر گردید.