جلسه روند عضویت در لیست تامین کنندگان فولاد مبارکه اصفهان و حمایت از فرایند بومی سازی در پارک علم و فناوری فارس

جلسه روند عضویت در لیست تامین کنندگان فولاد مبارکه اصفهان و حمایت از فرایند بومی سازی در پارک علم و فناوری فارس
۳ دی ماه ۱۴۰۱ ساعت ۹ الی ۱۳
حاضرین جلسه:

مهندس شهیدی (رئیس بومی‌سازی مواد، قطعات و تجهیزات)
مهندس کریمی (رئیس برنامه‌ریزی خرید)
مهندس جوادیان (کارشناس بومی‌سازی مواد، قطعات و تجهیزات)
مهندس آقاجانی (کارشناس توسعه کسب و کار شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فولاد مبارکه )

متقاضیان شرکت در جلسه حداکثر تا تاریخ ۱ دی به آقای وزیری کارشناس تجاری سازی با شماره تماس ۰۷۱۳۶۳۶۰۳۰۳ داخلی ۳۸۸ اطلاع دهند