ثبت‌نام تور فناوری شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های تابعه از پارک علم و فناوری فارس